Gezondheidscentrum Kapelhof: 076-3030312

Paramedisch Centrum Heusdenhout: 076-5873300

snoeren.dekruif@gmail.com
Ons team

Bij ons wordt u geholpen door vakkundige en professionele logopedisten. Dankzij onze jarenlange ervaring en uitgebreide opleidingen beschikken onze logopedisten over de juiste kennis om iedere patiënt vakkundig en snel te helpen.

Logopediepraktijk Snoeren & De Kruif is:
Team Logopediepraktijk Snoeren & De Kruif
Ingrid Snoeren is in 1990 afgestudeerd aan de Opleiding voor Logopedie Eindhoven (Fontys Hogeschool). Zij is sinds 1990 met veel plezier werkzaam in de vrije vestiging. Daarnaast heeft zij werkervaring in het speciaal onderwijs en binnen de polikliniek van een algemeen ziekenhuis. Al geruime tijd werkt zij binnen PMC Heusdenhout en Gezondheidscentrum Kapelhof graag samen met vijf collegalogopedisten en diverse andere disciplines. Zij heeft onder meer nascholing gevolgd op het gebied van stembehandeling (kinderen, volwassenen, beroepssprekers), behandeling van niet-organische stemstoornissen, manuele facilitatie van de larnyx, verbale ontwikkelingsdyspraxie, orale myofunctionele therapie (OMFT), stotteren, behandeling van taalstoornissen, logopedie bij de ziekte van Parkinson/PLVT en sliktherapie bij neurologische en oncologische patiënten. Ingrid is allround logopedist; zij werkt graag met mensen van alle leeftijden en met alle logopedische problemen. Speciale affiniteit heeft zij met het begeleiden van jongere en oudere kinderen (en ouders van kinderen) die stotteren. Zij staat ingeschreven in het register Stotteren bij NVLF, is gecertificeerd Lidcombetherapeut en werkt samen met stottertherapeuten in de omgeving.

Ingrid werkt op maandag in Gezondheidscentrum Kapelhof en op dinsdagochtend en donderdag in PMC Heusdenhout.

Corrie de Kruif is in 1993 afgestudeerd aan de Academie voor Logopedie (Hogeschool Utrecht). Zij is sinds 1994 werkzaam in de vrije vestiging en heeft sinds 2000 een maatschap met Ingrid Snoeren. Daarnaast heeft zij werkervaring opgedaan in het volwassenenonderwijs (NT2). Corrie werkt niet alleen op de locaties in Brabantpark/Heusdenhout maar ook op de locatie van de nevenvestiging van de praktijk, de KNO-polikliniek van het Amphiaziekenhuis in Breda. Hier maakt zij tevens deel uit van het Downteam. 

Corrie heeft nascholing gevolgd voor kinderen, op het gebied van Verbale OntwikkelingsDyspraxie ( VOD) , Fonologische spraakstoornissen, PROMPT en  logopedie bij het Downsyndroom. Voor met name volwassenen volgde ze onder andere cursussen op het gebied van  stemstoornissen ( o.a. Lax Vox en Estill Voice Training, Chronische hoest ), revalidatie na laryngectomie, manuele facilitatie van de larynx, logopedie bij Parkinson/PLVT en slikstoornissen bij neurologische en oncologische patiënten. 

Naast het werken met volwassenen, met aandachtsgebieden stemstoornissen, COPD / longaandoeningen en neurologie,  heeft zij ook grote affiniteit met het begeleiden van zeer jonge kinderen met spraak- taalstoornissen en eet- en drinkproblemen. Zij behandelt veel kinderen met het syndroom van Down of andere bredere ontwikkelingsproblematiek. Ze neemt deel aan de volgende kwaliteitskringen: LogoBreda ( eerstelijns logopedisten in Breda) en PROMPT Casuistiekgroep. Daarnaast bezoekt ze de regionale bijeenkomsten voor Parkinsonnet.
Zij is geregistreerd en gecertificeerd voor de behandeling van OMFT, Leespraat, PROMPT, en  is aangesloten bij Parkinsonnet. 

Corrie werkt op maandag in het Amphia Ziekenhuis, locatie Langendijk, op woensdag in PMC Heusdenhout en op donderdag in Gezondheidscentrum Kapelhof.

Esmee van Duren is in 2013 afgestudeerd aan de Opleiding voor Logopedie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Nadat zij een half jaar stage heeft gelopen bij logopediepraktijk Snoeren en De Kruif is ze in september 2013 begonnen met werken in deze praktijk. Esmee is een allround logopedist. Ze heeft affiniteit met het begeleiden van kinderen van alle leeftijdscategorieën met diverse logopedische problemen. Esmee heeft nascholing gevolgd op het gebied van o.a. OMFT (Orale Myofunctionele Therapie), ondersteuning met gebaren en woordenschatvergroting. Esmee heeft affiniteit met het begeleiden van jongere kinderen (en de ouders van deze kinderen die stotteren. Zij hoopt in de toekomst ingeschreven te staan in het register Stotteren bij de NVLF.

Esmee werkt op dinsdag en vrijdag in Gezondheidscentrum Kapelhof en op woensdag in PMC Heusdenhout. Op donderdag werkt Esmee op onze locatie de Driesprong.

     
Nadine Blijenberg is in juni 2011 afgestudeerd aan de Opleiding voor Logopedie aan de Hogeschool van Rotterdam. Nadat zij in 2010 een half jaar stage heeft gelopen bij logopediepraktijk Snoeren en De Kruif, binnen PMC Heusdenhout, is zij in september 2011 begonnen met werken in deze praktijk. Nadine is allround logopedist en werkt 4 dagen in de praktijk.  
Nadine is in 2014 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, gespecialiseerd in de richting  in de richting van "leren en ontwikkeling". Zij begeleidt graag kinderen van alle leeftijdscategorieën met diverse logopedische problemen. Ze heeft veel affiniteit met kinderen waarbij naast de logopedische problematiek ook andere gedrags- of leerproblemen bestaan. Nadine behandelt veel kinderen met Downsyndroom of  andere bredere ontwikkelingsproblematiek. 
Daarnaast kunnen kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie ook behandeld worden door Nadine. Zij werkt samen met de GZ-psycholoog van “Van A tot LeZen” en heeft door haar werk als orthopedagoog ervaring met het behandelen van dyslexie.

Nadine werkt op dit  moment op woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag in Gezondheidscentrum Kapelhof. Op vrijdagochtend werkt zij in PMC Heusdenhout en op de andere werkdagen is zij elders werkzaam als orthopedagoog.
Anneke van Gelderen is na een carrièreswitch in 2010 afgestudeerd aan de Opleiding voor Logopedie aan de Hogeschool Rotterdam. Na 5 jaar elders in vrije vestigingen ervaring te hebben opgedaan is Anneke sinds september 2015 werkzaam in onze logopediepraktijk. Anneke heeft onder meer nascholing gevolgd op het gebied van behandeling van taalstoornissen, OMFT en dyslexie. Zij is een allround logopedist en heeft zowel affiniteit met volwassen cliënten als ook met kinderen en in het bijzonder de kinderen van groep 2 die moeite hebben met de voorwaarden voor groep 3.

Anneke werkt op dit moment op maandagmiddag en dinsdagmiddag in PMC Heusdenhout. Op andere dagdelen behandelt zij cliënten aan huis (op medische indicatie) en neemt zij collega's waar bij vakanties, studieverlof e.d.
Rebekka Riedeman is in 2017 afgestudeerd aan de Opleiding voor Logopedie aan de Hogeschool van Rotterdam. Zij werkt sinds juli 2017 in deze praktijk nadat ze hier eerder een half jaar stage heeft gelopen. Hiernaast heeft Rebekka stage-ervaring opgedaan in het SBO en in een verpleeghuis. Ze heeft affiniteit met zowel volwassen cliënten als met kinderen.

Rebekka werkt op zaterdagochtend in het Paramedisch Centrum Heusdenhout en zij neemt collega's waar bij vakanties, studieverlof, e.d. Zij werkt ook in een logopediepraktijk in Oosterhout.