Gezondheidscentrum Kapelhof: 076-3030312

Paramedisch Centrum Heusdenhout: 076-5873300

snoeren.dekruif@gmail.com

Organisatorische vragen

Wanneer kan ik mijzelf of mijn kind aanmelden bij uw logopediepraktijk?

Om in contact met een logopedist te komen heeft u vaak, afhankelijk van uw verzekering, een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig. Ook de consultatiebureau arts kan rechtstreeks verwijzen naar de logopedist. 
Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket.
 

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?

Heeft uw logopedist een contract met uw zorgverzekeraar, dan brengt die de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening. Logopediepraktijk Snoeren en De Kruif heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Heeft hij of zij geen contract met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u de rekening. Afhankelijk van uw verzekering komt u wel in aanmerking voor vergoeding van (een deel) van de kosten.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met een behandeling?

Het kan voorkomen dat u als cliënt /patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt /patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. Vanzelfsprekend kunt u dit eerst aangeven bij de behandelend logopedist. U kunt er ook voor kiezen contact op te nemen met Corrie de Kruif of Ingrid Snoeren, de klachtenfunctionarissen in onze praktijk. 

Mocht uw klacht naar uw idee onvoldoende zijn afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. 

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 - 45 70 70 

Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Onze logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.