Gezondheidscentrum Kapelhof: 076-3030312

Paramedisch Centrum Heusdenhout: 076-5873300

snoeren.dekruif@gmail.com

Samenwerking

Logopedie praktijk Snoeren & De Kruif
U kunt bij ons terecht voor onderzoek en/of behandeling van problemen op verschillende logopedische gebieden. Logopediepraktijk Snoeren & De Kruif is een allround logopediepraktijk in Breda, waarbinnen vrijwel alle problemen behandeld kunnen worden bij kinderen en volwassenen.
  • problemen op het gebied van stem, taal, stotteren, mondgedrag, uitspraak en leren lezen.
  • eet- en drinkproblemen en slikstoornissen.
  • begeleiding van mensen die regelmatig in het openbaar moeten spreken.
  • advies en voorlichting aan bijvoorbeeld familieleden, verzorgers en leerkrachten.

Samenwerking

Binnen Gezondheidscentrum Kapelhof en PMC Heusdenhout bestaat tevens de mogelijkheid patiënten te behandelen in samenwerking met andere disciplines. Wij kijken niet alleen naar de logopedische problemen, maar bekijken iedere patient in zijn geheel. Wij kunnen u op weg helpen naar de juiste zorg en werken daarom nauw samen met (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen.

Meer informatie over onze samenwerkingsverbanden vindt u op de websites
www.kinderteambreda.nl (kinderen)
www.behandelteambreda.nl (volwassenen).

Tevens werken wij samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en onderhouden wij direct contact met voorscholen, basisscholen, en schoolbegeleidingsdiensten.
Gespecialiseerde logopedie
Naast reguliere hulp bij logopedie is onze praktijk gespecialiseerd in diverse disciplines.
De specialisaties van onze praktijk zijn o.a.:
  • Begeleiding van jongere en oudere kinderen die stotteren.
  • Logopedie bij het Syndroom van Down.
  • Adem- en stemstoornissen.
  • Logopedie bij de ziekte van Parkinson.
  • Behandeling van dyslexie.
Verwijzing
Voor veel verzekeraars is het noodzakelijk dat u vooraf een verwijsbrief heeft gehaald bij uw huisarts, consultatiebureau-arts, specialist of tandarts/orthodontist. Voor logopedie zonder verwijzing, zie deze pagina.
Aanmelding
Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist. De logopedist zal ook vragen naar uw naam, geboortedatum en telefoonnummer. U kunt aangeven welke dag en/of tijd uw voorkeur heeft. Vaak wordt meteen een afspraak gemaakt en anders wordt u teruggebeld om de afspraak in te plannen. Het is belangrijk dat u bij het eerste consult de verwijsbrief en uw legitimatiebewijs meeneemt.
U kunt zich op deze pagina aanmelden.
Behandelingen
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Op medische indicatie kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.
Vergoedingen
De behandeling wordt in 2018 geheel vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Bij volwassenen kan er aanspraak gemaakt worden op het eigen risico.
Waarneming
We streven ernaar onze praktijk het gehele jaar, dus ook in schoolvakanties, geopend te laten zijn. Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd logopedist.
Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Zie hiervoor ook het privacyreglement. 

Klik hier voor het privacyreglement van onze praktijk. 
Tarieven
Iedere zorgverzekeraar hanteert eigen tarieven logopedie. Als de logopedische behandeling buiten de verzekering valt maar door uzelf of uw werkgever wordt betaald gelden hiervoor onze praktijktarieven. U kunt hiervoor bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen. Het tarief voor een niet (of te laat) afgezegde behandeling bedraagt in 2020 €34,00.