Gezondheidscentrum Kapelhof: 076-3030312

Paramedisch Centrum Heusdenhout: 076-5873300

snoeren.dekruif@gmail.com

Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlanse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).
De logopedisten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en werken ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF.

Onze logopedisten zijn allround opgeleid en hebben ruime ervaring. De logopedisten volgen regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.

In de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de cliënt. De wet stelt een aantal verplichtingen.
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.