Gezondheidscentrum Kapelhof: 076-3030312

Paramedisch Centrum Heusdenhout: 076-5873300

snoeren.dekruif@gmail.com
Samenwerking
Logopedie praktijk Snoeren & De Kruif
Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van een logopedist. U kunt bij ons terecht voor onderzoek en/of behandeling van problemen op verschillende logopedische gebieden. Logopediepraktijk Snoeren & De Kruif is een allround logopediepraktijk in Breda, waarbinnen vrijwel alle problemen behandeld kunnen worden bij kinderen en volwassenen.
  • problemen op het gebied van stem, taal, stotteren, mondgedrag, uitspraak en leren lezen.
  • eet- en drinkproblemen en slikstoornissen.
  • begeleiding van mensen die regelmatig in het openbaar moeten spreken.
  • advies en voorlichting aan bijvoorbeeld familieleden, verzorgers en leerkrachten.
Samenwerking
Binnen Gezondheidscentrum Kapelhof en PMC Heusdenhout bestaat tevens de mogelijkheid patiënten te behandelen in samenwerking met andere disciplines. Wij kijken niet alleen naar de logopedische problemen, maar bekijken iedere patient in zijn geheel. Wij kunnen u op weg helpen naar de juiste zorg en werken daarom nauw samen met (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen.

Update mei 2020:
In PMC Heusdenhout zijn afgelopen weken voorbereidingen getroffen voor een multidisciplinaire behandeling van ex-Coronapatiënten. Voor meer informatie kunt u bellen met het algemene nummer van PMC Heusdenhout, 076-5873300.

Meer informatie over onze samenwerkingsverbanden vindt u op de websites
www.kinderteambreda.nl (kinderen)
www.behandelteambreda.nl (volwassenen).

Tevens werken wij samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en onderhouden wij direct contact met basisscholen en schoolbegeleidingsdiensten.